சமீபத்திய கட்டுரை

உடல் சிகிச்சை

வடிகட்டி

அதிர்ச்சியினால் ஏற்படும் மனநல கோளாறுகளை கையாள யோகா எவ்வாறு உதவுகிறது?...

அதிர்ச்சியின் பாதிப்பு, ஒருவரின் தாங்குதிறனின் அளவை பொறுத்தது. . பலருக்கு இதனால்அதிர்ச்சிக்கு பிந்தை...

அதிர்ச்சி உணர்திறன் யோகா

அதிர்ச்சிக்கு பிந்தைய மனஅழுத்த குறைபாடிற்கான சிகிச்சையில், அறிவாற்றல் செயலாக்க சிகிச்சை போன்ற செயல்ம...

சுய பராமரிப்பு, சுயநலம் அல்ல...

சுய பராமரிப்பு என்பது ஒவ்வொரு நாளும் நம்மை நாம் கவனித்துக் கொள்வதற்கான நேரத்தை ஒதுக்குவது. ஆக்ஸிஜன் ...

இசையே மருந்தானால்..

இசை சிகிச்சை மனஅழுத்தத்தை எவ்வாறு குறைக்கிறது? சமீபத்திய அறிவியல் ஆய்வில் மனச்சோர்வுக்கான அறிகு...

இசையும் நம் மனநலமும்

சமூகங்கள் காலங்காலமாக இசையின் குணப்படுத்தும் சக்தியைப் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.உதாரணமாக, இசையினால் ந...

தியானத்திற்கு வழிகாட்டி

ஏன் தியானம் செய்ய வேண்டும்? தியானம் செய்வதனால் நீண்ட கால நன்மைகள் ஏற்படுகின்றன. சுருக்கம...