நமது உணவே... நமது எண்ணம்...

உங்கள் உணவே உங்கள் மனநிலை

நமது குடலும் மூளையும் வேகஸ் நரம்பால் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. நம் மனநிலைக்கும், நம் வயிற்றில் நாம் எப்படி உணர்கிறோம் என்பதற்கு நேரடியாக தொடர்புடையது. நாம் என்ன சாப்பிடுகிறோம், எப்படி சாப்பிடுகிறோம்? என்பது நம் மனநிலையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மன அழுத்தத்தை சமநிலைப்படுத்துவதற்கும், நம் மன வலிமையை வளர்ப்பதற்கும் நாம் உண்ணும் உணவு ஒரு பெரிய பங்கை வகிக்கிறது.

கட்டுரைகள்

ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் ஆரோக்கியம் காக்க உண்பது என்ன?...

சில ஊட்டச்சத்து நிபுணர்கள் தங்கள் மன அழுத்தத்தை சமாளிக்க என்ன சாப்பிடுகிறார்கள் என்று ஃபோர்ப்ஸ் பத்த...

ஊட்டச்சத்து உளவியல் என்றால் என்ன?

நீங்கள் ஆரோக்கியமாக உணர இது உங்களுக்கு உதவுமா? இதைப் பற்றி ஒரு நிபுணர் சொல்வது:நீங்கள் சாப்பிடுவதற்க...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

உணவுச் சத்து - நீங்கள் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள்?...

நாம் உண்ணும் உணவு நம் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் நேரடி தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிவியல் ந...

மனம் சோர்வாக இருக்கும் போது, ஆரோக்கியமில்லாத உணவுக்காக என் நாம் ஏங்குகிறோம்?...

உணவுக்கு ஏங்குதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுக்கான தீவிர ஆசை என வரையறுக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான மக்...