தியானம், உடற்பயிற்சி, தொடருங்கள்....

நன்மைகள்:

தினசரி செய்யும் உடற்பயிற்சி நம் உடல் மற்றும் மனதிற்கு நன்மைகளைத் தருகிறது. கடினமான காலகட்டத்தை எதிர்கொள்ளும் ஒருவரின் மனநிலையை மேம்படுத்துகிறது. மனதை எதிர்மறை எண்ணங்களிலிருந்து திசை திருப்பி , புதிய நியூரானின் வளர்ச்சியையும், நம் மன நிலைக்கு உதவும் இணைப்புகளை  மூளையில் ஏற்படுத்துகிறது. உடற்பயிற்சியின் போது எண்டார்பின்கள் என்னும் ஹார்மோன் சுரப்பதால் நம்முடைய மனநிலை ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவி செய்கிறது.

கட்டுரைகள்

உடற்பயிற்சியின் நலன்கள் என்ன?

உடலுக்கும் மனதுக்கும் நல்லது தினமும் பயிற்சி செய்வது. இதன் அறிவியல் உண்மைகள். உடற்பயிற்சி எவ்வா...

உடற்பயிற்சி வழக்கத்தை திட்டமிடுதல்

எப்படி திட்டமிடுவது? தொடங்குவது? கட்டுபாடுடன் கடைபிடிப்பது? உடற்பயிற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னர...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்)....

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்).ஓடுதல் மற்றும் எடை தூக்குதல் மூளையில் உள்ள...