தியானம், உடற்பயிற்சி, தொடருங்கள்....

உடற்பயிற்சியின் நன்மைகள்:

வழக்கமான உடற்பயிற்சி நமக்கு உடல் மற்றும் மன நன்மைகளைத் தருகிறது. ஒரு கடினமான காலகட்டத்தை எதிர்கொள்ளும் ஒரு நபருக்கு, உடல் உடற்பயிற்சி என்பது உடனடி மனநிலையை மேம்படுத்தும். இது உங்கள் மனதை எதிர்மறை எண்ணங்களிலிருந்து திசை திருப்புகிறது. இது புதிய நியூரானின் வளர்ச்சியையும், நம் மன நிலைக்கு உதவும் இணைப்புகளையும் ஏற்படுத்துகிறது. உடற்பயிற்சியின் போது எண்டோர்பின்கள் (ஒரு ரசாயனம்) சுரப்பதும் நல்வாழ்வின் நிலையை ஊக்குவிக்கிறது.

கட்டுரைகள்

உடற்பயிற்சியின் நலன்கள் என்ன?

உடலுக்கும் மனதுக்கும் நல்லது தினமும் பயிற்சி செய்வது. இதன் அறிவியல் உண்மைகள். உடற்பயிற்சி எவ்வா...

உடற்பயிற்சி வழக்கத்தை திட்டமிடுதல்

எப்படி திட்டமிடுவது? தொடங்குவது? கட்டுபாடுடன் கடைபிடிப்பது? உடற்பயிற்சிகளை தொடங்குவதற்கு முன்னர...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்)....

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்).ஓடுதல் மற்றும் எடை தூக்குதல் மூளையில் உள்ள...