மனதிற்குள் உள்ள போராட்டமே வாழ்வின் கடும் போராட்டம்

மீண்டவர்களின் கதைகள்

இவர் பல்வேறு விதங்களில் வன்முறை அல்லது அதிர்ச்சியை எவ்வாறு தாங்கிக் கொண்டனர்? அவர்களின் மீட்பு பயணத்தை அவர்கள் எவ்வாறு தொடங்கினர்?. இந்த   வீடியோக்கள்  உங்கள் உணர்வுகளை மேலும் தூண்டினால், தயவுசெய்து இதை மேலும் பார்க்க வேண்டாம். உடனே இந்த தளத்திலிருந்து சில அமைதியான சுய பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

கட்டுரைகள்

கதை சொல்வது எப்படி குணமாக்கும்?

"உணவு இருப்பிடம் மற்றும் துணை இதன் பிறகு கதைகள் தான் இந்த உலகில் மிகவும் தேவையானவை". -பிலிப் புல் மே...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

ஏன் உங்கள் கதையை சொல்வதால் குணமடைவீர்கள்?...

உணவு, இருப்பிடம் மற்றும் துணை இதற்கு பிறகு கதைகள் தான் இந்த உலகில் மிகவும் தேவையானவை. -பிலிப் புல் ம...