மனதிற்குள் உள்ள போராட்டமே வாழ்வின் கடும் போராட்டம்

மீண்டவர்களின் கதைகள்

இவர் பல்வேறு விதங்களில் வன்முறை அல்லது அதிர்ச்சியை எவ்வாறு தாங்கிக் கொண்டனர்? அவர்களின் மீட்பு பயணத்தை அவர்கள் எவ்வாறு தொடங்கினர்?. இந்த   வீடியோக்கள்  உங்கள் உணர்வுகளை மேலும் தூண்டினால், தயவுசெய்து இதை மேலும் பார்க்க வேண்டாம். உடனே இந்த தளத்திலிருந்து சில அமைதியான சுய பாதுகாப்பு உதவிக்குறிப்புகளைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்.

கட்டுரைகள்

வெளிச்சத்தைத் தேடி …

மரங்களும், விலங்குகளும் நிறைந்த ஒரு அழகிய பசுமையான காட்டில் ஒரு கரடி தன் குடும்பத்தோடு வாழ்ந்து வந்த...

கதை சொல்வது எப்படி குணமாக்கும்?

"உணவு இருப்பிடம் மற்றும் துணை இதன் பிறகு கதைகள் தான் இந்த உலகில் மிகவும் தேவையானவை". -பிலிப் புல் மே...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

கதைகளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல்...

உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கொள்ளும் கதைகள், மற்றவர்கள் உங்களைப் பற்றி சொல்வதை நீங்கள் கேட்பதன் மூலம்...

ஏன் உங்கள் கதையை சொல்வதால் குணமடைவீர்கள்?...

உணவு, இருப்பிடம் மற்றும் துணை இதற்கு பிறகு கதைகள் தான் இந்த உலகில் மிகவும் தேவையானவை. -பிலிப் புல் ம...