உணர்வு சுழலை ஒடுக்குவது எப்படி?

டி.பி.டி. சிகிச்சையின் அடிப்படைகள்.

இயங்கியல் நடத்தை சிகிச்சை (டி.பி.டி) என்பது அதிர்ச்சியிலிருந்து மீள்பவருக்கு மிகவும் பொருத்தமானது. இது அதிகப்படியான உணர்ச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தவும், எதிர்மறை எண்ணங்களை கையாளவும் கற்றுக் கொடுக்கின்றது. இந்த திறன்கள் மற்றவர்களுடனான உங்கள் உறவை மேம்படுத்தவும் உதவுகின்றன. நமக்கும் நம் வாழ்க்கையை வளமாக்கிக் கொள்வதற்கு உதவும்.

கட்டுரைகள்

டிபிடி 4 திறன்கள்

1. மனநிறைவு மனநிறைவு என்பது தற்போதைய தருணத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்வதும் ஏற்றுக்க...

டி.பி.டி சிகிச்சையின் அடிப்படை உண்மைகள்...

டி.பி.டி இயங்கியல் நடத்தை சிகிச்சை முறை. கடினமான உணர்ச்சிகளைச் சமாளிக்க கற்றுக்கொள்ள உதவும் முறை.&nb...