காயப்பட்டவர்கள் தான், காயமாற்ற முடியும்.

அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை

சி.பி.டி சிகிச்சை, நோயாளிகளை நிதானமாக யோசிக்க செய்து மற்றும் அவர்களின் எண்ணங்களின் துல்லியத்தை கருத்தில் கொள்ள உதவுகிறது - சி.பி.டி சிகிச்சையின் குறிக்கோள் “எண்ணங்கள் கருத்துக்களே - உண்மைகள் அல்ல”. நீங்கள் மனஅழுத்ததில் இருக்கும் போது ஏற்படும் எதிர்மறை எண்ணங்களையும் அனுமானங்களையும் எதிர்கொள்ள உதவுகிறது. அச்சமயத்தில் ஏற்படும் செயலாற்ற நடத்தையை வென்று நீங்கள் மேம்பட உதவுகிறது.

கட்டுரைகள்

அறிவாற்றல்-நடத்தை சிகிச்சை (சி.பி.டி) Cognitive Behaviour Therapy...

அறிவாற்றல்-நடத்தை சிகிச்சை (சி.பி.டி) Cognitive Behaviour Therapyநம் எண்ணங்கள், அனுமானங்கள் இவற்றை வ...

காணொளிகள்