எப்போது நீங்கள் தயாரோ, அப்போது குணமடைய முடிவெடுங்கள்.

மீள்வேன் என்ற முடிவு, உறுதி, நம்பிக்கை

பாலியல் வன்முறையிலிருந்து மீள முடிவு செய்வது எளிய முடிவல்ல. கடந்த கால காயங்களைத் திறந்த மனதுடன் ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். நம்பிக்கையை நம் வாழ்க்கைகுள் வரவழைத்து கொள்ள வேண்டும். சிகிச்சை மற்றும் சுய பராமரிப்பு பயிற்சிக்கான அர்ப்பணிப்பு வேண்டும். குணப்படுத்தும் செயல்முறைகளையும், தேவையான திறன்களையும் கற்றுக் கொள்வது உங்கள் வாழ்க்கையின் மீதான அதிகாரத்தை மீண்டும் உங்களிடமே திருப்பித்தரும்.

கட்டுரைகள்

பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு ஏன் சிகிச்சை மிகவும் முக்கியமானது?...

குழந்தைப்பருவத்தில் ஏற்படும் பாலியல் வன்கொடுமையின் விளைவுகள் மிகவும் சிக்கலானவை. அன்பான மற்றும் ஆதரவ...

ஆறுதலின் நிலைகள்

ஆறுதல் வழிமுறையில் எல்லா நிலைகளும் ஒவ்வொரு பாதிப்பிலிருந்து மீண்ட அனைவருக்கும் அவசியம் என்றாலும், அவ...

ஆக்கபூர்வமான கோபம் vs அழிக்கும் கோபம்

கோபத்தின் அம்சங்களும் செயல்பாடுகளும்:சில உணர்ச்சிகள் விரும்பத்தகாதவை அல்லது சங்கடமானவை என்றாலும், அவ...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

அது உங்கள் தவறல்ல - கதை

அந்த தெரபிஸ்ட் சொல்வதை கேட்ட பின், லக்ஷ்மிக்கு மூக்கு வரை கோபம் வந்தது.ஆனால், மனதிற்குள் எங்கேயோ, அவ...

பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப் பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு ஏன் மன சிகிச்சை மிகவும் முக்கியமானது?...

முக்கிய விவரங்கள் : அன்பான மற்றும் ஆதரவான அமைப்புடன் கூடிய சரியான சிகிச்சை குழந்தையின் மீட்புக்கு ...

ஆறுதலின் நிலைகள்

ஆறுதல் வழிமுறையில் உள்ள எல்லா நிலைகளும் பாதிப்பிலிருந்து மீண்ட அனைவருக்கும் அவசியம் என்றாலும், அவற்ற...