வாழ்க்கையில் எல்லோருமே வெற்றி பெறுபவர்கள்தான்...

நீங்கள் விலைமதிப்பற்றவர்

தன்னை தகுதியற்றவராய் நினைத்தல், எப்பொழுதுமே தனியாக இருப்பது, யாராலும் புரிந்து கொள்ளப்படாதது, ஆழ்ந்த அவமானம் போன்ற உணர்வுகள் - இவற்றுடன் போராடுவது மிகவும் கடினமானது. இந்த ஆழ்ந்த உணர்வுகளை கையாளவும், அவற்றை நிர்வகிக்கவும் நீங்கள் கற்றுக் கொள்ளலாம், இறுதியில் இந்த எண்ணங்களிடமிருந்து நீங்கள் விடுபடலாம். நீங்கள் கடுமையான வேதனையுடனும், உங்கள் வாழ்க்கையை முடித்துக்கொள்வது குறித்தும் சிந்திக்கிறீர்கள் என்றால், தயவுசெய்து இந்த எண்ணில் SNEHA ஐ அல்லது உங்களுக்கு நெருக்கமானவரை உடனடி அழைக்கவும்.

கட்டுரைகள்

மன அழுத்தத்தை கையாளுதல்

மன அழுத்தத்தை உணரும் போது கைப்பிடிக்க வேண்டிய 3 வழிமுறைகள்: ...

சுய காயப்படுத்திக் கொள்ளுதல் பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள்...

சுய காயப்படுத்திக்கொள்ளுதல் (Self harm)என்றால் என்ன?தங்களை தாங்களே காயப்படுத்திக் கொள்ளுதல். பொதுவாக...

தற்கொலை எண்ணம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?

எனக்கு தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருக்கிறது. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?தற்கொலை எண்ணங்கள் யார...

காணொளிகள்

வலைப்பதிவுகள்

துன்பத்தில் இருக்கும் ஒருவருக்கு உதவுவது எப்படி?...

ஒரு நண்பர் உங்களிடம் அவர்களுடைய தற்கொலை எண்ணத்தை பகிர்ந்து கொண்டால், நீங்கள் முதலில் அதிர்ச்சி அடையல...