சமீபத்திய கட்டுரை

அதிர்ச்சி பற்றி அறிய

வடிகட்டி

காலத்தால் குணமாகாத காயங்கள் - முதல் பாகம்...

சமீபத்திய அறிவியல், சிறு வயது கொடுமைகளுக்கும் பின்னால் ஏற்படும் பல வித மன கோளாறுகளுக்கும் உள்ள நேரடி...

அதிர்ச்சியைப் பற்றிய உண்மை குறிப்புகள் - ஆதரவு தருபவர்களுக்கானது....

பாதிப்பிலிருந்து மீண்டவர்கள், தன் மீட்புக்கு சிறந்த துணை தாங்கள் தான் என்பதை அறிந்து கொள்வது மிகமிக ...

கதை சொல்வது எப்படி குணமாக்கும்?

"உணவு இருப்பிடம் மற்றும் துணை இதன் பிறகு கதைகள் தான் இந்த உலகில் மிகவும் தேவையானவை". -பிலிப் புல் மே...

பாலியல் வன்கொடுமையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தைக்கு ஏன் சிகிச்சை மிகவும் முக்கியமானது?...

குழந்தைப்பருவத்தில் ஏற்படும் பாலியல் வன்கொடுமையின் விளைவுகள் மிகவும் சிக்கலானவை. அன்பான மற்றும் ஆதரவ...

மனதிற்கு ஒரு நங்கூரம்

நம் எல்லோருக்குமே அலை பாயும் மனதை பாதுகாப்பாக கட்டி வைக்க ஒரு நல்ல இடம் தேவை தான். பிரச்சனைகள் அதிகம...

சிறுவயது துன்புறுத்தலின் வகைகள்

சிறுவயது துன்புறுத்தல் பல வகைப்படும். அதில் சில உடல், சில உணர்ச்சி மற்றும் சில பாலியல். இது குழந்தைய...