சமீபத்திய கட்டுரை

மன அழுத்தத்தை கையாளுதல்

மன அழுத்தத்தை உணரும் போது கைப்பிடிக்க வேண்டிய 3 வழிமுறைகள்: ...

மன அழுத்தம் மற்றும் நமது மன ஆரோக்கியம்...

நம்மில் பலர் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வாழ்க்கையில் மன அழுத்தத்தை தரும் நிகழ்ச்சிகளை எதிர் கொள்கிறோ...

ஆழ்ந்து சிந்தனை செய்தல் - நிறுத்த முடியுமா?...

எப்பொழுதோ நடந்த நிகழ்வுகள் அல்லது உரையாடல்களை பற்றி நீண்ட காலத்திற்குப் பிறகு ….நீங்கள் அடிக்கடி அதி...

சுய காயப்படுத்திக் கொள்ளுதல் பற்றி புரிந்து கொள்ளுங்கள்...

சுய காயப்படுத்திக்கொள்ளுதல் (Self harm)என்றால் என்ன?தங்களை தாங்களே காயப்படுத்திக் கொள்ளுதல். பொதுவாக...

தற்கொலை எண்ணம் - என்ன செய்ய வேண்டும்?

எனக்கு தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருக்கிறது. நான் என்ன செய்ய வேண்டும்?தற்கொலை எண்ணங்கள் யார...

மன அழுத்தத்திற்கான சிகிச்சைகள்

ஒரு நல்ல செய்தி என்னவென்றால் மன அழுத்தத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும், குணப்படுத்தவும் முடியும். அ...