சமீபத்திய கட்டுரை

ஒரு தெரபிஸ்டிடம் நீங்கள் என்ன எதிர்பார்க்க வேண்டும்....

இந்த கட்டத்தில், சிகிச்சை ஏன் முக்கியமானது மற்றும் ஒரு சிகிச்சையாளர் உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்...

சிகிச்சையின் முதல் அமர்வு

உங்கள் ஆலோசகருடனான முதல் அமர்வில் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்?ஒரு மனநல பயிற்சியாளர் அல்லது ஆலோசகருடன் இதற்...

சிகிச்சையின் வகைகள்

ஒரு நிபுணரிடம் பேச்சு சிகிச்சை பெறுவதிலும் பல வகை உண்டு! அறிவாற்றல் நடத்தை சிகிச்சை: ...

டிபிடி 4 திறன்கள்

1. மனநிறைவு மனநிறைவு என்பது தற்போதைய தருணத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதை அறிந்துகொள்வதும் ஏற்றுக்க...

டி.பி.டி சிகிச்சையின் அடிப்படை உண்மைகள்...

டி.பி.டி இயங்கியல் நடத்தை சிகிச்சை முறை. கடினமான உணர்ச்சிகளைச் சமாளிக்க கற்றுக்கொள்ள உதவும் முறை.&nb...

அறிவாற்றல்-நடத்தை சிகிச்சை (சி.பி.டி) Cognitive Behaviour Therapy...

அறிவாற்றல்-நடத்தை சிகிச்சை (சி.பி.டி) Cognitive Behaviour Therapyநம் எண்ணங்கள், அனுமானங்கள் இவற்றை வ...