சமீபத்திய வலைப்பதிவுகள்

தற்கொலை எண்ணத்திலிருக்கும் ஒருவருக்கு உதவுவது எப்படி?...

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - தற்கொலை எண்ணத்திலிருக்கும் ஒருவருக்கு உதவுவது எப்படி? ...

கை விடுவதற்கும் விட்டுப் பிடிப்பதற்கும் இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு...

"கை விடுவதற்கும் விட்டுப் பிடிப்பதற்கும் இடையேயான முக்கிய வேறுபாடு ஒன்று இருக்கிறது." ஜெஸ்ஸிகா ஹேச்ச...

தனிப்பட்ட முறையில் எதையும் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம்...

சில நேரங்களில் உங்களுடைய நெருக்கமானவர்களால் அவர்களுடைய கடினமான தருணங்களில் அவர்கள் உங்களை தாக்கக்கூட...

எல்லைகள் என்பது என்ன ?

எல்லைகள் என்பது என்ன ?அவற்றை வகுப்பது எப்படி?எல்லைகள் வகுப்பது என்பது முக்கியமானது. இது கடினமான சுய ...

ஆமோதிப்பு என்றால் என்ன?

எந்தவொரு உறவிற்கும் ஆமோதிப்பு என்பது ஒரு முக்கிய உறவுத்திறன் ஆகும். ஆனால் மன நல நெருக்கடியில் உள்ள ஒ...