சமீபத்திய கட்டுரை

துன்பத்திலிருக்கும் ஒருவரை தவிர்ப்பது, உங்கள் மனஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா?...

உலகளவில் நாம் எதிர்கொண்ட தொற்று நோய், நம்மை வீட்டுச் சிறையில் வைத்தது. வெளி உலகத்திலிருந்து நாம் துண...

எல்லைகள்..... அவற்றை வகுப்பது எப்படி?

எல்லைகள் வகுப்பது என்பது முக்கியமானது. இது கடினமான சுய அக்கறையின் ஒரு பகுதி. குறிப்பாக உங்களுடைய நெர...

கை விடுவதற்கும் விட்டுப் பிடிப்பதற்கும் முக்கிய வேறுபாடு...

"கை விடுவதற்கும் விட்டுப் பிடிப்பதற்கும் முக்கிய வேறுபாடு ஒன்று இருக்கிறது." ஜெஸ்ஸிகா ஹேச்சிகன்.இந்த...

நெருக்கடி நிலையை எதிர்கொள்வது எப்படி?...

மனநல பிரச்சனையில் நெருக்கடி நிலை எழுவது என்பது மிகவும் பயம் கொள்ளவைக்கும்  ஒன்று.  இது போன...

வெளிப்படுத்தலுக்கு பதிலளித்தல்

அதிர்ச்சி பாதிப்பை ஒருவர் நம்மிடம் வெளிப்படுதினால், எவ்வாறு முறையாக பதிலளிப்பது?ஒரு பாதிப்பிலிருந்து...

உதவி கேட்பது எப்படி?

மன நலனின் அடையாளம் - சுமை அதிகமாகும் போது, உதவி கேட்பது...என் பெற்றோர் எனக்கு சொல்லித் தந்தது, "பெறு...