சமீபத்திய வலைப்பதிவுகள்

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்)....

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்).ஓடுதல் மற்றும் எடை தூக்குதல் மூளையில் உள்ள...

யோகாசனத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல்...

கடந்த 20 வருடங்களில் அறிவியல் ரீதியான ஆதாரங்கள்: பாரம்பரிய கிழக்கு மருத்துவத்துடன் யோகா ஆழமாக இணைக்...

உணவுச் சத்து - நீங்கள் என்ன சாப்பிடுகிறீர்கள்?...

நாம் உண்ணும் உணவு நம் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தில் நேரடி தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை அறிவியல் ந...

மனம் சோர்வாக இருக்கும் போது, ஆரோக்கியமில்லாத உணவுக்காக என் நாம் ஏங்குகிறோம்?...

உணவுக்கு ஏங்குதல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட உணவுக்கான தீவிர ஆசை என வரையறுக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான மக்...

ஆன்மீகத்தின் நன்மைகள்

ஒரு ஆன்மீக நடைமுறைக்கும் மற்றும் மனச்சோர்வு குறைவதற்கும் இடையே ஒரு நேர்மறையான தொடர்பு இருப்பதற்கான ஆ...

மகிழ்ச்சிக்காக உருவாக்கப்பட்டது

நீங்கள் ஓய்வில்லாமல் பரபரப்பாக இருப்பதனால் உங்களையே புறக்கணிக்கிறீர்களா? அப்படி என்றால், நீங்கள் தனி...