சமீபத்திய வலைப்பதிவுகள்

உன்னை அறிந்தால் , நீ.. உன்னை அறிந்தால்..

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - உன்னை அறிந்தால் , நீ.. உன்னை அறிந்தால்..“உங்களைப் பற்ற...

வேகஸ் நரம்பு என்றால் என்ன?

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் -    "நீங்கள் உலகத்தை முன்னேற்ற பாதையில் ...

அதிர்ச்சி பற்றிய தகவல் அறிந்த யோகா என்றால் என்ன?...

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - யோகா, உங்களுடைய உடலை மீண்டும் உங்களுடையதாக்குகிறது. உங...

இசை சிகிச்சை என்றால் என்ன?

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் -  இசை சிகிச்சை இசை சிகிச்சை என்றால் என்ன ?சிக...

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்)....

உடற்பயிற்சியும் நரம்பியல் புத்தாக்கமும் ( நியூரோஜெனெஸிஸ்).ஓடுதல் மற்றும் எடை தூக்குதல் மூளையில் உள்ள...

யோகாசனத்திற்கு பின்னால் இருக்கும் அறிவியல்...

கடந்த 20 வருடங்களில் அறிவியல் ரீதியான ஆதாரங்கள்: பாரம்பரிய கிழக்கு மருத்துவத்துடன் யோகா ஆழமாக இணைக்...