காணொளி விவரங்கள்

மனச்சோர்வு பற்றி அறிய

வடிகட்டி

இதற்கு சிகிச்சைகள் உண்டு..

உங்கள் டாக்டரிடம் பேசுங்கள்

மன அழுத்தம் - அறிகுறிகள்

Dr யாமினி அறிகுறிகளை பற்றி விளக்குகிறார்....

மனசோர்வில் இருந்து வெளிவர

உதவும் பயனுள்ள குறிப்புகள் - Psychiatrist Prathap

தற்கொலையை தடுப்பது அவசியம்

அவர் மனச்சுமையை எப்படி குறைப்பது?

மன சோர்வு எது? சோகம் எது?

தெரபிஸ்ட் உதாரணங்களுடன் எடுத்துக்காட்டுகிறார்....