சமீபத்திய வலைப்பதிவுகள்

அதிர்ச்சி பற்றி அறிய

வடிகட்டி

கதைகளுக்குப் பின்னால் இருக்கும் அறிவியல்...

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கொள்ளும் கதைகள், மற்றவர்கள்...

உடலியல் சார்ந்த அதிர்ச்சி - 2

Here for you!- A Thunai Newsletter - ஜூன்,அதிர்ச்சிக்கு  பிந்தைய மன அழுத்தக் குறைபாடு (PTS...

பாலியல் வன்கொடுமை பற்றிய விழிப்புணர்வு...

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - ஒருவர் உங்களிடம் தனக்கு நடந்த பாலியல் அதிர்ச்சியை பற்ற...

குழந்தை மனநலம் என்றால் என்ன?

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - குழந்தை பருவத்தின் அனுபவம்... குழந்தையின் மூளையை வடிவம...

அதிர்ச்சி சார்ந்த நரம்பு உயிரியல்

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - அதிர்ச்சி தரும் காயத்தையும், மாற்றத்தையும் எவரும் வாழ்...

இரண்டாம் நிலை அதிர்ச்சி என்றால் என்ன?...

இதோ உங்களுக்காக!- துணை செய்திமடல் - இரண்டாம் நிலை அதிர்ச்சி டாக்டர்.மஹிமா முரளிதரன்&n...